CHARITA

Výťažok z akcie BODY ART SHOW a z predaja Bodypainting kalendára Marty Gejdošovej, ktorého krst je vyvrcholením celého podujatia, venujeme organizácii Ružová stužka n.f., na podporu prevencie onkologického ochorenia rakoviny prsníka.

Počas celého roka sa zúčastňujeme osvetových podujatí organizácie Ružová stužka. Či už je to medzinárodný deň pre zdravie prsníkov Breast Health Day alebo iné. Pretože zdravie a krása patria k sebe.


Vďaka včasnému zisteniu rakoviny by sa mohlo zachrániť vyše 300 žien, ktoré každoročne umierajú na rakovinu prsníka na Slovensku zbytočne. 
BODY ART SHOW sa to snaží zmeniť.


O Ružovej stužke

Ružová stužka podporuje zavedenie systematického mamografického skríningu na Slovensku. Je to účinné preventívne opatrenie na včasné rozpoznanie karcinómov v neinvazívnom, resp. včasne invazívnom štádiu bez metastáz. V prípade včas objaveného karcinómu prsníka majú pacientky veľkú nádej na vyliečenie.

Poslaním organizácie Ružová stužka n.f. (neziskový fond) je združenie finančných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu v oblasti ochrany zdravia so zameraním sa na prevenciu rakoviny prsníka.

Ružová stužka podporuje a realizuje osvetu formou informačných materiálov a aktivít, zameraných na správnu životosprávu, návodov na samovyšetrovanie prsníkov, informovanosť o samotnom ochorení rakoviny prsníka a potrebe pravidelného mamografické vyšetrenia.

Realizuje výučbovú činnosť vo vzťahu k žiakom stredných zdravotných škôl, ako aj poslucháčom univerzít a fakúlt lekárskych, pedagogických, sociálnej práce, atď. Iniciuje spoluprácu zainteresovaných inštitúcií, na národnej i medzinárodnej úrovni, pri koordinácii projektov v oblasti prevencie a boja proti rakovine prsníkov.