Charitatívny zámer 

BODY ART SHOW je veľké kultúrno-spoločenské podujatie, na ktorého realizácii sa podieľa cca stovka ľudí, od bodypainterov, modeliek a modelov, účinkujúcich hercov, spevákov a tanečníkov až po organizačný tím. Všetci bez nároku na honorár. Pretože okrem vytvorenia nádherného umeleckého zážitku, chceme tento večer využiť ako príležitosť na podporu niečoho dôležitého a zmysluplného a to je podpora prevencie onkologického ochorenia rakoviny prsníka. Partnerom je nám organizácia Ružová stužka n.f.. 

O čo ide?

Na Slovensku stále veľa žien nevie, ako predchádzať rakovine prsníka správnou životosprávou. Mnohé si neuvedomujú ani to, že pravidelné preventívne mamografické vyšetrenie im môže zachrániť život.

Každý rok by sa vďaka včasnému zisteniu rakoviny bolo zachránených cca 300 žien, ktoré doteraz každoročne umierajú na rakovinu prsníka na Slovensku zbytočne.

Včasná diagnóza ochorenia prsníka je kľúčom k úspešnej liečbe a umožňuje navrátenie zdravia a záchranu života.

Preto je dôležité aby sa každá slovenská žena vedome starala o zachovanie svojho zdravia a využívala možnosť preventívnych mamografických prehliadok, ktoré sú zadarmo každé 2 roky.

Okrem toho nezanedbávať pravidelné samovyšetrenie prsníkov každý mesiac, lebo umožnia žene mnohé chorobné zmeny zachytiť včas.

Ako pomáhame?

Výťažok z akcie BODY ART SHOW a z predaja Bodypainting kalendára Marty Gejdošovej venujeme organizácii Ružová stužka n.f., na podporu prevencie onkologického ochorenia rakoviny prsníka.

Počas celého roka sa zúčastňujeme osvetových podujatí organizácie Ružová stužka. Či už je to medzinárodný deň medzinárodný deň pre zdravie prsníkov Breast Health Day alebo iné. Pretože zdravie a krása patria k sebe.

O Ružovej stužke

Ružová stužka podporuje zavedenie systematického mamografického skríningu na Slovensku. Je to účinné preventívne opatrenie na včasné rozpoznanie karcinómov v neinvazívnom, resp. včasne invazívnom štádiu bez metastáz. V prípade včas objaveného karcinómu prsníka majú pacientky veľkú nádej na vyliečenie.

Poslaním organizácie Ružová stužka n.f. (neziskový fond) je združenie finančných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu v oblasti ochrany zdravia so zameraním sa na prevenciu rakoviny prsníka.

Ružová stužka podporuje a realizuje osvetu formou informačných materiálov a aktivít, zameraných na správnu životosprávu, návodov na samovyšetrovanie prsníkov, informovanosť o samotnom ochorení rakoviny prsníka a potrebe pravidelného mamografické vyšetrenia.

Realizuje výučbovú činnosť vo vzťahu k žiakom stredných zdravotných škôl, ako aj poslucháčom univerzít a fakúlt lekárskych, pedagogických, sociálnej práce, atď. Iniciuje spoluprácu zainteresovaných inštitúcií, na národnej i medzinárodnej úrovni, pri koordinácii projektov v oblasti prevencie a boja proti rakovine prsníkov.

Viac informácií získate na stránke www.ruzovastuzka.sk

BODY ART SHOW je spojenie umenia, krásy a dobročinnosti. Nenechajte si preto ujsť tento výnimočný večer. Uvidíte  vystúpenie, ktoré je svetovou raritou a svojou účasťou podporíte dobrú vec. Počet vstupeniek pre verejnosť je obmedzený. Lístky zakúpite iba na TICKETPORTAL alebo osobne u nás v SHARMANTe.