Podporte BODY ART SHOW

Staňte sa partnerom podujatia

Realizácia takéhoto veľkého podujatia vyžaduje veľa vstupov, ktoré sa nedajú vždy nahradiť len entuziazmom zo strany dobrovoľníkov a členov produkčného štábu. Niektoré služby, technické zabezpečenie či nevyhnutné náklady spojené s prípravou, realizáciou či propagáciou show musíme proste zaplatiť.

Preto s radosťou a úctou uvítame partnerov, ktorí sú ochotní sa podieľa vecne alebo finančne na realizácii tohto podujatia.

Partnerom podujatia prináleží titul a benefity podľa výšky ich finančnej zainteresovanosti:

Reklamný partner 

• Uverejnenie mena reklamného partnera na web stránke podujatia bodyartshow.sk, s odklikom na web stránku reklamného partnera (do 30.10.2017) 

• Umiestnenie loga na viditeľnom mieste v miesta konania eventu. 

• Umiestnenie loga reklamného partnera na tlačených propagačných materiáloch k eventu 

• Verejné poďakovanie reklamnému partnerovi počas eventu 

• 5 ks V.I.P. pozvánok

Reklamný partner v hodnote 1 000 € (bez DPH)

Hlavný reklamný partner   

• Uvedenie mena partnera na web stránke podujatia bodyartshow.sk a na web stránkach sharmant.eu a bodyart.sk s odklikom na web stránku hlavného reklamného partnera (na obdobie do 30.10.2017) 

• Umiestnenie loga partnera na tlačených propagačných a informačných materiáloch k eventu 

• Poskytnutie priestoru o výmere 2x2 m na umiestnenie propagačného stánku hlavného reklamného partnera za účelom prezentovania jeho spoločnosti alebo produktov, resp. umožniť distribúciu propagačných letákov a brožúr hlavného reklamného partnera na mieste počas konania eventu 

• Reklamný priestor formou plošnej inzercie na ploche 1/4 stránky v mesačníkoch Šarmantná žena, Rodina a zdravie a magazín V.I.P. (v celkovej mediálnej hodnote 600 €) 

• Voucher v hodnote 100 € - Kompletná zmena vizáže (vlasy a make-up) pre jednu osobu v salóne krásy SHARMANT, Vajnorská 10, Bratislava 

• Verejné poďakovanie hlavnému reklamnému partnerovi počas eventu 

• 20 ks V.I.P. pozvánok •

Hlavný reklamný partner v hodnote 2 000 € (bez DPH)

Generálny partner podujatia 

• Umiestnenie loga generálneho partnera eventu na tlačených propagačných a informačných materiáloch 

• Uvedenie reklamy hlavného reklamného partnera partnera na web stránke podujatia bodyartshow.sk a na web stránkach sharmant.eu, sharmant.sk a bodyart.sk s odklikom na web stránku hlavného reklamného partnera (na obdobie do 30.10.2017) 

• Umiestnenie loga na viditeľnom mieste v miesta konania eventu 

• Poskytnutie priestoru o výmere 2x2 m na umiestnenie propagačného stánku hlavného reklamného partnera za účelom prezentovania jeho spoločnosti alebo produktov, resp. umožniť distribúciu propagačných letákov a brožúr hlavného reklamného partnera na mieste počas konania eventu 

• Reklamný priestor formou plošnej inzercie na ploche 1/2 stránky v mesačníkoch Šarmantná žena, Rodina a zdravie, VIP magazine a GUEST (v celkovej mediálnej hodnote 1.320 €) 

• Podujatie bude propagované reklamnou kampaňou vo vysielaní rádia Rocková republika v hodnote min. 5.000 €. V reklamnom spote sa bude uvádzať "generálny partner podujatia je XYZ" 

• Verejné poďakovanie generálnemu reklamnému partnerovi počas eventu

• 50 ks V.I.P. pozvánok

Generálny reklamný partner - v hodnote 3 500 € (bez DPH)

Dve muchy jednou ranou. 

Pozvite na BODY ART SHOW svojich zákazníkov, klientov, obchodných partnerov či zamestnancov a ušetrite na organizovaní vlastného koncoročného firemného eventu. Získajte veľa za zlomok ceny.  Pozrite si: Poďakovanie klientom

Organizátor zabezpečí

SHARMANT realizuje kompletné programové, personálne a technické zabezpečenie podujatia BODY ART SHOW:

• Organizáciu príprav a samotnú realizáciu eventu 

• Všetkých účinkujúcich, mediálne známe osobnosti, hostesky, back stage 

• Dramaturgia, scenár, choreografia, réžia 

• Scéna, pódium, svetlá a ozvučenie, zvuková réžia 

• After party s raut pohostením, kapelou Polemic 

• Tlačoviny, letáky a pozvánky pre hostí 

• Marketingová komunikácia (web, sociálne siete, rádio, PR pred a po akcii, tlačová správa) 

• Pozvanie novinárov, fotografov, televízne štáby a zástupcov eventových agentúr 

• Natočenie audiovizuálneho záznamu z podujatia a výrobu after movie videa 

Kontakt organizátor SHARMANT